CONSTRUCŢII UTILITARE JIUL S.R.L., cod de identificare fiscală 34567531, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/453/27.05.2015, cu sediul în  Str. Principală, nr. 2C, Uricani, judeţul Hunedoara, derulează începând cu data de 03.02.2023  proiectul nr. <cod RUE>  1263,  intitulat:  Cresterea performanțelor economice ale SC CONSTRUCȚII UTILITARE JIUL SRL co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 03.02.2023.

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de  3.066.565,46 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de  1.909.138,85, echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  •  Retehnologizarea companiei cu 12 utilaje noi
  •  Creșterea eficienței energetice a companiei prin achiziția de utilaje performante și cu nivel de emisii scăzut

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

Stefan Militaru

0726 370 242