Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), organizează joi, 18 aprilie 2019, începând cu ora 09.00, la Hotel Intercontinental, București, conferința de lansare a proiectului “Calitate în învățământul superior: internaționalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc“, cod SMIS126766.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 29.777.373,37 lei, din care 28.828.861,87 lei cheltuieli totale nerambursabile și 948.511,50 lei contribuție proprie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar pentru creșterea nivelului calității în învățământului superior și adaptarea universităților la cerințele pieței muncii, inclusiv la standardele internaționale.

Activitățile specifice derulate în cadrul proiectului timp de 36 de luni vor conduce la:

  • studii, politici publice si instrumente specifice în vederea creșterii accesului, parcursului şi finalizării studiilor pentru studenții din categorii vulnerabile;
  • implementarea de măsuri specifice pentru promovarea învățământului superior românesc în vederea atragerii studenților, inclusiv a celor din grupuri subreprezentate şi a studenților non-tradiționali;
  • studii și instrumente pentru adecvarea ofertei educaționale din România la dinamica profesiilor emergente;
  • analize, rapoarte și studii de caz privind finanțarea învățământul superior, integritatea academică, politici bazate pe date;
  • cercetări sociologice privind angajabilitatea sau gradul de satisfacție a studenților.

Printre beneficiarii rezultatelor proiectului se numără personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare, experții în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calității în învățământul superior, partenerii sociali din educație, membrii comisiilor / structurilor de conducere din universități şi facultăți, respectiv studenții, inclusiv cei din grupuri subreprezentate și non-tradiționali.

Pagina web a proiectului: www.pocu-intl.uefiscdi.ro